Privacyverklaring Boobox

Tijdelijke opslagruimte bezorgd, opgehaald en opgeslagen

privacy

Dit is de privacyverklaring van Boobox, onderdeel van Lutgens-Webb V.O.F, ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK onder nummer 58467327. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Boobox door middel van de verwerkingen via onze website www.Boobox.nl alsmede het gebruik van cookies.

Privacy gebruikers website

Boobox respecteert de privacy van de gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Boobox. Boobox is niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden je aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen.

Verwerking persoonsgegevens

Boobox verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Boobox verwerkt de minimale hoeveelheid gegevens die nodig zijn voor het specifieke doel. Voor de verwerking van persoonsgegevens vraagt Boobox toestemming waar nodig. Boobox verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarige personen onder de 16 jaar indien de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Boobox geeft indien nodig alleen persoonlijke gegevens aan derden voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

De website Boobox gaat zorgvuldig om met via de website verkregen gegevens en zal ervoor zorgen dat verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Boobox heeft passende organisatorische en technische maatregelingen genomen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Boobox is niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen.

Toegang tot uw persoonsgegevens

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen met de vraag uw aanmelding uit onze gegevens te verwijderen. Maak hiervoor gebruik van het e-mailadres op de pagina Contact met als kenmerk “Privacy”. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Boobox doet wat mogelijk is om uw persoonsgegevens accuraat en actueel te houden. Neem contact op met Boobox indien uw gegevens moeten worden gewijzigd opdat wij uw gegevens vervolgens dienovereenkomstig kunnen actualiseren.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Boobox slaat niet langer dan noodzakelijk persoonsgegevens op dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, verwerkt of vereist door de wet.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Boobox verzamelt persoonlijke gegevens van klanten en leveranciers voor: administratieve verplichtingen, het uitvoeren en verwerken van contractuele overeenkomsten, communicatie over zakelijke transacties, communicatie over relevante gebeurtenissen of veranderingen.

Boobox verzamelt persoonlijke gegevens van potentiële klanten, geïnteresseerden en belanghebbenden voor: administratieve verplichtingen, communicatie over producten en diensten, communicatie over relevante gebeurtenissen of veranderingen.

Boobox verzamelt persoonlijke gegevens van medewerkers voor administratieve verplichtingen, digitale communicatiesystemen onderling en voor de uitvoering van opdrachten.

Technische en organisatorische maatregelingen

Boobox heeft om persoonsgegevens te beschermen technische en organisatorische maatregelingen getroffen:

Boobox beperkt de toegang tot persoonsgegevens door individuele gebruikersrechten. Boobox gebruikt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle gebruikte systemen. Boobox maakt back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen in geval van fysieke of technische incidenten.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Boobox. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.

Bel me terug

Heb je vragen over onze opslagboxen, dan bellen we je graag terug.
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder